Inauguracja prac nad planem zagospodarowania gminy Lubicz

Rozpoczęto prace nad stworzeniem ogólnego planu gminy Lubicz. Prace te są prowadzone pod egidą Urzędu Gminy Lubicz, który przejęty jest szczegółowym opracowaniem planu na obszar całej gminy. Te początkowe etapy procesu planistycznego stanowią punkt wyjścia dla przyszłych decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego terenów wchodzących w skład gminy. Wszystkie zainteresowane…

Czytaj dalej