Zaproszenie na spotkanie depozytariuszy tradycji piernikarskich Torunia w 2024 roku

Pragniemy zaprosić na kolejne zgromadzenie osób strzegących piernikarskiego dziedzictwa Torunia. To wydarzenie odbędzie się 18 kwietnia 2024 roku, o godzinie 17:00, w siedzibie Muzeum Toruńskiego Piernika, które jest integralną częścią Muzeum Okręgowego w Toruniu, mieszczącym się przy ulicy Strumykowej 4.

Prowadzona przez nas inicjatywa ma na celu uzyskanie wpisu tradycji piernikarskich, które są nierozerwalnie związane z historią Torunia, do Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Naszym priorytetem jest podtrzymywanie pamięci o tych tradycjach, twórcza interpretacja długowiecznej praktyki pieczenia pierników oraz stworzenie platformy integracji dla różnych środowisk zainteresowanych piernikarstwem w szerokim rozumieniu tego słowa. Pragniemy współpracować nad utrzymaniem ciągłości istnienia piernika, przekazując jego smaki i bogatą historię przyszłym pokoleniom.

Nie zwlekaj i dołącz do naszego spotkania! Bądź częścią tej znaczącej inicjatywy i razem z nami przyczyn się do zachowania i kultywowania piernikarskich tradycji Torunia!