Niszczenie stacji poboru opłat na trasie do Torunia jest w toku: krok ku budowie S10

Zarządzający drogami przystąpili do procesu eliminacji stacji poboru opłat znajdującej się w miejscowości Czerniewice. Jest to działanie stanowiące element wstępnych prac przed rozpoczęciem konstrukcji drogi S10.

Najprawdopodobniej tuż po sezonie wakacyjnym rozpoczną się prace związane z budową nowego odcinka trasy S10, który ma być alternatywą dla obecnej DK 10. Ta ostatnia nie cieszy się dobrą opinią wśród kierowców, którzy często nazywają ją „drogą śmierci” z powodu liczby tamtejszych wypadków.

Toruński fragment „eski” – są to cztery etapy prac nad inwestycją. Jednym z nich jest etap od Torunia Zachód do Torunia Południe. Istniejący odcinek S10, będący południowym obejściem miasta Toruń, został wybudowany prawie dwadzieścia lat temu jako jednojezdniowa droga ekspresowa z zapasowym pasem, który aktualnie będzie użyty do stworzenia pełnego przekroju 2×2.

W styczniu poprzedniego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała kontrakt z wykonawcą na projektowanie i budowę prawie 12-kilometrowego odcinka. Z kolei dwa miesiące temu został złożony wniosek o uzyskanie ZRID – to jest zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Aktualnie, w ramach prac przygotowawczych, jest prowadzona między innymi rozbiórka SPO Czerniewice. Co ciekawe, stacja poboru opłat nigdy nie była wykorzystywana. Niemniej jednak, ta konstrukcja nadal stanowi pewne utrudnienia dla kierowców. Dotychczas kierowcy musieli omijać stację, a na krótkim odcinku przy stacji narzucono ograniczenie prędkości do zaledwie 30 km/h.