Obwodnica Łysomic – w trakcie konsultacji społecznych omawiane są trzy potencjalne trasy

Zapoczątkowano konsultacje społeczne dotyczące planów budowy obwodnicy w Łysomicach, położonych w powiecie toruńskim. Projektodawcy przedstawili trzy możliwe ścieżki przyszłej trasy i udostępnili ich szczegółowe opisy oraz formularz dla uwag na stronie internetowej. Oczekuje się, że wnioski od samorządu województwa będą dostępne do 19 maja.

Piotr Całbecki, marszałek województwa, wyraził przekonanie, że współpraca z mieszkańcami i lokalnymi władzami samorządowymi umożliwi opracowanie najbardziej optymalnej trasy. Jak podkreślił, celem obwodnic jest jak najefektywniejsze rozwiązanie problemów lokalnych, dlatego opinia mieszkańców jest niezbędna już na etapie projektowania.

Projektanci zajmujący się planowaniem nowej drogi wojewódzkiej nr 552, która ma obejmować między innymi północną część Torunia, zakładają realizację obwodnicy na północ od Łysomic. Opracowali oni trzy warianty, które są rezultatem wstępnych dyskusji z lokalnymi władzami samorządowymi, reprezentantami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz innymi zarządcami dróg.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach, a formularz można złożyć osobiście – wypełniony i podpisany – w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice (ul. Warszawska 8) czy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (ul. Dworcowa 80).

Według planów, niezależnie od wybranego wariantu, obwodnica Łysomic ma być drogą jednojezdniową z dwoma pasami ruchu. Wszystkie proponowane ścieżki mają swoje początki w Łysomicach, z planowanym nowym węzłem drogowym na skrzyżowaniu z DK nr 91 (Toruń-Chełmno), a kończą się za Papowem Toruńskim na ulicy Warszawskiej. Jak stwierdzili wykonawcy, wszystkie połączenia obwodnicy z innymi drogami powinny mieć formę skrzyżowań z ruchem okrężnym. Ponadto, projekt uwzględnia możliwość podłączenia do obwodnicy nowej ulicy Spółdzielczej planowanej przez gminę, która ma otoczyć gęstą zabudowę Papowa od strony zachodniej.