Otwarty konkurs ofert 2023 – ogłoszono wyniki

Wyniki prac rozwojowych związanych z realizacją prac samorządu powiatowego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe są już znane.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs różne grupy złożyły ponad 150 ofert. Decyzją Zarządu Powiatu Toruńskiego zrealizowanych zostanie 99 projektów.

Powiat Toruński przeznaczył 375 tys. zł na wsparcie finansowe projektów w ramach otwartego przetargu. Co roku najwięcej pieniędzy przeznacza się na działania promujące kulturę fizyczną, w tym roku rozdysponowano 225 000 złotych. W ramach konkursu wspierane są również projekty z zakresu kultury i sztuki (93 000 zł), edukacji ekologicznej (40 000 zł) oraz turystyki i krajoznawstwa (17 000 zł).