Syndyk ma zamiar sprzedać inną posiadłość firmy Marwit. Kwotę proponuje konkretną.

Planuje się przeprowadzić sprzedaż kolejnej nieruchomości gruntowej należącej do Marwitu, której syndyk jest w posiadaniu. Teren, który może zostać nabyty, znajduje się w samym sercu Zławieś Wielka. Wydaje się, że za możliwość nabycia tego terenu zostaną zapłacone ogromne kwoty.

Cały proces sprzedaży przyciąga dużo uwagi ze względu na pozycję, jaką firma Marwit zajmuje w sektorze soków. Przez wiele lat była niepodważalnym liderem rynku produktów jednodniowych. Soki, zupy, surówki i m.in. smoothie tej marki były dostępne w tysiącach sklepów na terenie całej Polski.

W maju 2020 roku Marwit znalazł się w niełatwej sytuacji finansowej. Problemy te doprowadziły do wszczęcia postępowania sanacyjnego w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu. Sąd, starając się stabilizować sytuację firmy, ustanowił zarządcę. Niestety, mimo podjętych działań, wycofanie się potencjalnego inwestora z negocjacji uniemożliwiło firmie powrót do produkcji i kontynuowanie działalności gospodarczej.

Na początku 2021 roku, pomimo trwającej restrukturyzacji, firma Marwit nadal zatrudniała około 200 osób i współdziałała z około 50 kierowcami prowadzącymi własną działalność. Jednakże, ze względu na coraz gorszą sytuację finansową, firma była zmuszona do przeprowadzenia zwolnień. Część pracowników została zwolniona z końcem maja, a pozostali do końca czerwca 2021 roku.

W marcu 2023 roku syndyk ogłosił plany sprzedaży przedsiębiorstwa, co stanowiło kolejny etap w procesie upłynniania majątku firmy. Początkowa cena wywoławcza wynosiła 20 milionów złotych, ale z czasem została obniżona do 13 milionów złotych. Ten ruch miał na celu przyciągnięcie większej ilości potencjalnych nabywców i przyspieszenie procesu sprzedaży.

Jak donosiliśmy na portalu Dzień Dobry Toruń, syndyk wystawił na sprzedaż nieruchomość gruntową położoną w Pędzewie w gminie Zławieś Wielka. Pierwotna cena wywoławcza wynosiła 2.952.000,00 złotych netto, ale teraz została obniżona do 2.066.400,00 złotych netto. Jednak to nie jest jedyna nieruchomość gruntowa należąca do Marwitu, która jest oferowana na sprzedaż. Można także kupić teren przy Akacjowej w samym Złejwsi Wielkiej.

– Cena wywoławcza nieruchomości gruntowych przedsiębiorstwa MARWIT Sp. z o.o. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej wynosi 2.094.400,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100) netto i zostanie powiększona o należny, wynikający z przepisów prawa, podatek – poinformował syndyk.

Aby wziąć udział w konkursie ofert, trzeba wpłacić kaucję w wysokości 10% ceny wywoławczej (209.440,00 zł) do 24 czerwca. Otwarcie i rozstrzygnięcie ofert będzie miało miejsce publicznie w Kancelarii Notarialnej Marzenny Kamińskiej – Gbur, przy ul. Prostej 37 w Toruniu 25 czerwca o godzinie 12.