Wielkie otwarcie Muzeum "Pamięć i Tożsamość" w Toruniu

Uroczystości związane z inauguracją toruńskiego Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II odbywają się w czwartek. Przy ulicy Starotoruńskiej stanął obiekt, którego budowa trwała ponad 4 lata. W jednym miejscu zgromadzono ponad tysiącletnią historię Polski chrześcijańskiej oraz wydarzenia, które miały istotny wpływ na kształtowanie dzisiejszej Europy.

Toruńska placówka muzealna mieści się przy sanktuarium na ul. Starotoruńskiej. Jest to instytucja powstała w 2018 roku na podstawie umowy między fundacją Lux Veritatis a prof. Piotrem Glińskim, wicepremierem oraz ministrem kultury i dziedzictwa narodowego.

Do chwili obecnej dofinansowanie muzeum wynosiło ponad 180 milionów złotych, przy zaangażowaniu własnych środków na poziomie 90 milionów złotych. Misją instytucji jest promowanie historii polskiego chrześcijaństwa, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Jana Pawła II, którego tytuł książki „Pamięć i Tożsamość” został wykorzystany jako nazwa muzeum.

W muzeum znajdą się m.in. ekspozycje poświęcone nauczaniu św. Jana Pawła II, ale także wystawa ukazująca historię ratowania Żydów przez Polaków w czasie II wojny światowej.

Otwarcie uroczyste odbywa się w czwartek z udziałem przedstawicieli rządu, w tym ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

Piotr Gliński podkreślił, że każda narodowa wspólnota pragnąca trwać i rozwijać się musi dbać o swoją tożsamość i kulturę. Właśnie one decydują o potencjale rozwojowym, zdolności do spełniania potrzeb jej członków oraz odporności na wyzwania i zagrożenia współczesnego świata. Wskazał także, że te aspekty są ściśle związane z duchową i kulturową siłą społeczności, a także jej spójnością i integracją.

Gliński podkreślał, że troska o pamięć i świadomość losów własnej społeczności oraz świadomość historycznego doświadczenia jest kluczowa dla kształtowania tożsamości kulturowej. Wskazał na znaczenie świadomej polityki historycznej, edukacyjnej i wizerunkowej, która opiera się na budowaniu odpowiednich instytucji kultury i pamięci. Ich zadaniem jest podtrzymanie i kształtowanie wartości wspólnotowych poprzez edukację, wychowanie oraz otwartą debatę.

Minister ocenił, że według przesłania Jana Pawła II, wydarzenia historyczne powinny być rozumiane przez pryzmat uniwersalnych prawd filozoficznych i teologicznych, czyli zakorzenione w aksjologii chrześcijańskiej. „Święty Jan Paweł II w swojej książce „Pamięć i tożsamość” zaznaczył, że historia człowieka jest wyrażona poprzez zdolność do obiektywizacji dziejów” – dodał Gliński.