Zaplanowany gruntowny remont trasy pieszo-rowerowej przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Toruniu

Planowany jest gruntowny remont ciągu pieszo-rowerowego, zlokalizowanego przy toruńskiej ul. Konstytucji 3 Maja. Organizatorem przewidywanych prac jest Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, który w tym momencie poszukuje odpowiedniego wykonawcy robót. Do 22 marca kandydaci są w stanie zgłaszać swoje propozycje.

Zaprojektowane prace remontowe obejmują odcinek ścieżki rozciągający się od ul. Kosynierów Kościuszkowskich do ul. Teligi. Wykonawca, który podejmie się wykonania tych zadań, będzie musiał przeprowadzić renowację północnej strony tego odcinka na długości wynoszącej 284 metry. W ramach przewidzianych działań powstanie nowa powierzchnia drogi, która zostanie pokryta asfaltem. Dodatkowo, pojawi się również nowe oznakowanie poziome.

W tym momencie najważniejszym zadaniem jest znalezienie firmy, która podejmie się realizacji tych prac. Jak informuje rzeczniczka prasowa MZD Toruń, Pani Agnieszka Kobus-Pęńsko, firma, która wygra zorganizowany przez Zarząd przetarg, otrzyma dwa miesiące na realizację prac od momentu podpisania umowy.