67. sesja Rady Miasta Torunia – koniec bieżącej kadencji i ważne decyzje na horyzoncie

W dniu 4 kwietnia 2024 roku, dokładnie o godzinie 9:00, rozpocznie swoje obrady 67. posiedzenie Rady Miasta Torunia.

Znamienne jest to, że będzie to ostatnia sesja w ramach obecnej kadencji, a jej miejsce będzie miało w specjalnej sali numer 33, noszącej imię wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika, usytuowanej na drugim piętrze gmachu Urzędu Miasta Torunia. Na porządku obrad znajdą się istotne projekty dotyczące przyszłości miasta. Radni zmierzą się między innymi z kwestiami związanymi ze zmianami w budżecie miasta na rok 2024 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej lata 2024-2050. Przyjrzą się także planom dotyczącym Szkoły Podstawowej numer 12 w Toruniu oraz ustaleniom dotyczącym centralnej strefy płatnego parkowania i innych tego typu stref na terenie miasta. Omówione zostaną także tematy stawek opłat za postoje samochodowe na drogach publicznych w wyznaczonych strefach oraz wysokości dodatkowych opłat za parkowanie bez wniesienia należnych środków, a także metody ich pobierania.

Osoby zainteresowane przebiegiem obrad będą mogły śledzić je na bieżąco poprzez transmisję na żywo, dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gdy zegar wskaże godzinę 16:00 w Ratuszu Staromiejskim, rozpocznie się uroczysta sesja Rady Miasta Torunia. To wydarzenie będzie symbolicznym zakończeniem obecnej kadencji rady.