Awans zawodowy dla nauczycieli w Toruniu

W poniedziałkowy poranek 25 września, ponad setka pedagogów miała zaszczyt otrzymać dokumenty potwierdzające ich awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Ceremonia wręczenia dokumentów miała miejsce w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, gdzie aż 109 osób otrzymało upragnione akty. Wręczał je osobiście toruński prezydent, Michał Zaleski.

Laureatami awansu byli nauczyciele pracujący w różnych instytucjach edukacyjnych w Toruniu: szkołach, przedszkolach i innych placówkach. Proces awansu na mianowanie obejmował kilka etapów. Początkowo, kandydaci musieli przepracować dwa lata i dziewięć miesięcy stażu, po czym zdali egzamin przed komisją powołaną przez prezydenta miasta. Tylko dwóch z nich stanowiło wyjątek. Zgodnie z Kartą Nauczyciela, posiadacze stopnia naukowego doktora lub nauczyciele akademiccy z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w szkole wyższej, otrzymują tytuł nauczyciela mianowanego automatycznie.

Prezydent Michał Zaleski podkreślił znaczenie tego wydarzenia w swoim przemówieniu: „Dzisiejsza uroczystość to okazja, by potwierdzić wysoki poziom przygotowania zawodowego toruńskich nauczycielek i nauczycieli. Wszyscy doceniamy związaną z tym dodatkową naukę, poddanie się wymogom trzyletniej i wzmożonej pracy oraz pozytywnie zaliczone egzaminy końcowe. Bohaterów naszej uroczystości proszę o przyjęcie słów szacunku i uznania, a także podziękowanie za pełną zaangażowania i pasji misję nauczania toruńskich dzieci i młodzieży”.

Awans na nauczyciela mianowanego wiąże się nie tylko z prestiżem, ale również ze zwiększeniem wynagrodzenia. Co więcej, w przyszłości awansowani mogą starać się o status nauczyciela dyplomowanego.