Biletomaty stacjonarne dla komfortu podróżujących: ponad 46 tysięcy sprzedanych biletów

Stworzenie sieci osiemnastu stacionarnych maszyn do zakupu biletów, zainstalowanych w ramach projektu „Dostawa i montaż stacjonarnych automatów biletowych”, zaowocowało już sprzedażą ponad 46 tysięcy biletów.

Inwestycja w zakup i instalację ośmiu biletomatów była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej, pochodzącemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad milion złotych, z czego około 743,6 tysiąca złotych (85% kwalifikowalnych wydatków) stanowiło unijne dofinansowanie.

Cztery pierwsze stacjonarne automaty do zakupu biletów zostały zamontowane w lipcu poprzedniego roku na trasie nowo wybudowanej linii tramwajowej. Można je znaleźć na przystankach tramwajowych „Targowisko” (na peronie zachodnim prowadzącym do centrum) oraz „Żwirki i Wigury” (na peronie wschodnim), a także na przystankach obsługujących linie tramwajowe i autobusowe „Koniuchy” (peron środkowy) oraz „Hubego” (peron północny). W grudniu dołączyły do nich kolejne cztery automaty, które zainstalowano na al. Solidarności, pl. Św. Katarzyny, ul. Przybyłów i na dworcu Toruń Główny w holu podziemnym przy ruchomych schodach.

Automaty cieszą się dużą popularnością wśród pasażerów. Od chwili ich instalacji aż do 15 lutego bieżącego roku sprzedano w nich łącznie ponad 46 tysięcy biletów o łącznej wartości 153 tysięcy złotych. Najwięcej kupowanych jest biletów czasowych, ale również bilety wirtualne, przypisane do karty płatniczej, zyskały duże zainteresowanie.

Zakup biletów w tych maszynach jest niezwykle łatwy. Można nabyć w nich wszystkie rodzaje krótkookresowych biletów MZK: jednoprzejazdowe, tygodniowe, weekendowe, grupowe i czasowe, w tym bilety elektroniczne zapisywane na karcie płatniczej. Urządzenia akceptują zarówno płatności gotówką, jak i bezgotówkowo.

Warto przypomnieć, że dla komfortu podróżujących dostępne są jeszcze dwa stacjonarne automaty do zakupu biletów, które od lipca 2021 roku znajdują się na węźle przesiadkowym na al. Św. Jana Pawła II.