„Buchalteria, czyli jak prowadzić działalność w KGW” – szkolenie

Regionalne Biuro Ogólnopolskiej Sieci Obszarów Wiejskich zaprasza prezesów i skarbników KWG na szkolenia z zakresu administracji i księgowości Stowarzyszenia. Szkolenie to zwiększa wiedzę kobiet wiejskich na temat tego, co KGW może robić legalnie, dostarcza praktycznych rozwiązań dla relacji biznesowych i społecznych w otoczeniu oraz zapewnia obsługę prawną, administracyjno-księgową spółek komunalnych.

W rejonie Torunia szkolenie odbędzie się 31 marca 2023 roku w centrum Brąchnowa (gmina Łubianka). Liczba miejsc jest ograniczona. Na szkolenie wymagana jest rejestracja.

Koła Gospodyń Wiejskich od zawsze zrzesza w swoich kręgach liczne grono osób. Członkowie chętnie propagują wiedzę i tradycję regionalną i lokalną na spotkaniach. KGW są w rzeczywistości organizacją, której poczynania są doceniane przez społeczeństwo na każdym szczeblu.