Ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-23 w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu oraz 32 innych jednostkach na terenie kraju

Poniedziałkowy poranek, w 33 różnych jednostkach organizacyjnych Policji rozsianych po całym kraju, w tym także w toruńskiej Komendzie Miejskiej Policji, zaczął się od intensywnych ćwiczeń o nazwie EGIDA-23. Dwudziestu pracowników, którym przydzielono konkretne zadania organizacyjne i mobilizacyjne dla służby w zmilitaryzowanych jednostkach policji, rozpoczęło szkolenie punktualnie o godzinie 8:00.

Komendant Główny Policji podjął decyzję o wprowadzeniu regularnych szkoleń mających na celu ocenę zdolności jednostek organizacyjnych Policji do przejścia ze stanu pokoju do stanu wojny. W dniu 27.11.23, ćwiczenia noszące kryptonim EGIDA-23 odbyły się również równocześnie w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu.

Nadrzędnymi celami szkolenia było sprawdzenie gotowości lokalnej jednostki do mobilizacji pracowników policji z przydziałami organizacyjno-mobilizacyjnymi, ocena skuteczności obowiązujących procedur oraz przeprowadzenie szkolenia dla powołanych osób w zakresie ich obowiązków służbowych.

W toruńskiej części ćwiczeń EGIDA-23 brało udział 20 pracowników z mobilizacyjnymi przydziałami do służby w zmilitaryzowanych jednostkach policji, a także 14 funkcjonariuszy i cywilów odpowiedzialnych za przebieg tych ćwiczeń. Do obserwatorów zaliczali się również reprezentanci jednostek zewnętrznych.

Szkolenie odbyło się bez żadnych problemów. Dzięki temu organizatorzy mogli praktycznie zweryfikować skuteczność założeń planistycznych i zastosowanych rozwiązań dotyczących mobilizacji pracowników (tzw. rezerwy osobowej) do jednostek organizacyjnych Policji przeznaczonych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz zapewnienia płynności przepływu informacji.