Spotkanie Policji i WOPR-u z młodzieżą w ramach edukacji o bezpieczeństwie

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, razem z Ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR), na zaproszenie Grupy „Przyjaciele Jeziora Chełmżyńskiego”, spotkali się z grupą młodzieży. Ich celem było przypomnienie podstawowych reguł bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane podczas organizowanych wyjazdów w okresie jesieni i zimy. Spotkanie obejmowało nie tylko zasady bezpiecznej zabawy, ale także podstawowe informacje na temat udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego powiadamiania służb ratunkowych.

Dnia 23.11.23, nad Jeziorem Chełmżyńskim, dokładniej w świetlicy w Strużalu, toruńscy funkcjonariusze spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Grzywnie. Głównym punktem programu były zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas odpoczynku w sezonie jesienno-zimowym.

Policja omówiła fundamentalne reguły bezpieczeństwa dotyczące zorganizowanych wyjazdów, spędzania czasu wolnego w domu, na podwórku oraz bezpiecznego poruszania się po drodze. Młodzież została przestrzeżona przed wchodzeniem na lodowate akweny, a także poinformowana, że zjazdy na sankach czy nartach mogą odbywać się tylko na górkach znajdujących się z dala od jezdni.

Reprezentant WOPR-u wraz z policjantami przekazał wiedzę dotyczącą prawidłowych i skutecznych działań podczas udzielania pierwszej pomocy. Wyjaśniono również młodym ludziom, kogo i jak należy powiadamiać w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji. Uczniowie mieli też okazję zobaczyć zawartość torby ratownika WOPR-u. Zainteresowanie młodzieży tematami poruszanymi podczas spotkania było spore, co potwierdziło udzielanie przez nich odpowiedzi na zadawane pytania. Wykazali się przy tym dużą wiedzą na temat bezpieczeństwa i podstaw udzielania pierwszej pomocy.

Młodzież miała okazję praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy podczas odgrywki sytuacji, w której musieli udzielić pierwszej pomocy „poszkodowanemu”.

Dodatkową atrakcją był pokaz łodzi policyjnej, używanej na co dzień przez funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Na zakończenie spotkania funkcjonariusze wręczyli uczestnikom odblaski, ulotki oraz broszury z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa nad wodą.