Fundusze na wsparcie zdrowia psychicznego w Toruniu i w regionie kujawsko-pomorskim wynoszą 120 tys. zł

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zdecydował się przyznać dwunastu organizacjom, angażującym się w projekty mające na celu pomoc osobom doświadczającym problemów psychicznych i ich rodzinom, dofinansowanie o łącznej wartości 120 tysięcy złotych.

Marszałek Piotr Całbecki podkreśla wagę zdrowia psychicznego, które nie ogranicza się tylko do fizycznego braku dolegliwości, ale obejmuje również stan emocjonalny i społeczne samopoczucie jednostki. Z tego powodu, samorząd województwa aktywnie promuje oraz chroni zdrowie mieszkańców poprzez wsparcie dla organizacji pozarządowych, których działania koncentrują się na poprawie jakości życia obywateli.

Wysokość wsparcia finansowego, które wynosi dokładnie 120 tysięcy złotych, zostanie przekazana organizacjom pozarządowym specjalizującym się w działaniach na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Beneficjentami funduszy będą projekty takie jak: „W trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”, „eMOCje w Głowie- otwarcie o zdrowiu psychicznym” oraz „Program profilaktyki zdrowia psychicznego Co u Ciebie?”. Środki te będą również wykorzystane na organizowanie zajęć psychoedukacyjnych.

Środki finansowe pochodzące z budżetu samorządu województwa zostały przekazane przede wszystkim organizacjom pozarządowym z Torunia i Bydgoszczy. Wśród beneficjentów znalazły się takie podmioty jak: „Fundacja GAUDEAMUS w Bydgoszczy”, „FUNDACJA DOBRA DLA DOBRA” w Toruniu, fundacja „Światło” również z Torunia, Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku oraz Nowe Horyzonty w Warszawie, które działa na terenie kujawsko-pomorskiego.

Województwo kujawsko-pomorskie co roku wspiera różnorodne projekty prowadzone przez organizacje pozarządowe. Działania te obejmują różne obszary, takie jak kultura, sport, problematyka uzależnień, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, turystyka oraz wsparcie osób niepełnosprawnych. W 2024 roku kwota środków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi wyniosła ponad 5,5 mln zł.