Przełom kwietnia i maja przyniósł tragiczne zdarzenie w Ostaszewie – śmierć pracownika w firmie elektronicznej

Podczas jednego z dni kwietnia, dokładnie 25. dnia tego miesiąca, nastała godzina 6:15, która na zawsze odcisnęła swoje piętno na fabryce sprzętu elektronicznego w Ostaszewie koło Torunia. Wtedy to doszło do nieszczęśliwego incydentu, podczas którego jeden z pracowników uległ załamaniu zdrowia.

Jak wyjaśniła Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) w swoim miesięcznym raporcie, mężczyzna stracił przytomność podczas wykonywania swoich obowiązków na linii pakowania. Bez zwłoki, nieprzytomny pracownik został przetransportowany do szpitala. Mimo wszystkich starań personelu medycznego, jego życia nie udało się uratować. Tragiczną informację o śmierci mężczyzny otrzymał inspektor pracy 30 kwietnia.

Smutek, jaki przyniósł ta tragedia w Ostaszewie, jest tylko jednym z wielu przykładów nieszczęść na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które miały miejsce w kwietniu. Według Państwowej Inspekcji Pracy, tylko w ciągu tego miesiąca doszło do aż 18 wypadków w miejscach pracy. Wśród nich zanotowano 6 przypadków śmiertelnych i 6 ciężkich.

Te dramatyczne statystyki podkreślają wagę problemu i konieczność podnoszenia świadomości na temat bezpieczeństwa w miejscach pracy, jak również niezwykle istotnej roli przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.