Jubileusz 40-lecia Przedszkola Miejskiego nr 3 w Toruniu i nadanie mu imienia Marii Kownackiej

Świętowanie, które odbyło się 2 grudnia 2023 roku, zapisze się złotymi zgłoskami w historii Przedszkola Miejskiego nr 3. Tego dnia placówka, z dumą świętowała swoje 40-letnie istnienie. Najważniejszym wydarzeniem uroczystości było nadanie przedszkolu imienia Marii Kownackiej.

Prezydent Torunia, Michał Zaleski, podczas swojego przemówienia pełnego entuzjazmu podkreślił, jak ważne są umiejętności i zdolności, które dzieci zdobywają w przedszkolu. Przytaczając historię budowy placówki, wspominał o inicjatywie dwóch sąsiednich zakładów pracy, Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Metalchemu, które w 1983 roku pod ich opieką założyły przedszkole zakładowe. Zmiana zarządcy przedszkola nastąpiła w latach 1992-1993 kiedy to miejsce zakładów pracy zajęło miasto Toruń.

Dziś, na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 43/45 w Toruniu mieści się siedziba Przedszkola Miejskiego nr 3, które składa się z pięciu oddziałów dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Codziennie tę placówkę uczęszcza 118 przedszkolaków, a opiekę nad nimi sprawuje zespół liczący 25 osób, w tym 14 nauczycieli oraz 11 pracowników administracji i obsługi.

Podczas sobotnich uroczystości, doszło do odsłonięcia tablicy z imieniem patronki przedszkola, która do tej pory nie miała swojego imienia. Ostatecznie, decyzją Rady Miasta Torunia podjętą 19 października 2023 roku, placówka otrzymała imię Marii Kownackiej.

Prezydent Zaleski podkreślił jak ważne jest nadanie placówce imienia i traktowane jest jako dopełnienie 40-letniej historii przedszkola. Z okazji jubileuszu miasto Toruń postanowiło obdarować placówkę dwoma upominkami: zestawem książek autorstwa Marii Kownackiej oraz interaktywnym monitorem.

Wśród wielu gości świętujących ten wyjątkowy dzień byli Dagmara Tuszyńska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Torunia i Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.