Komunikat o zagrożeniu hydrologicznym na terenie Torunia i powiatu toruńskiego

Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało nowe informacje, sugerujące możliwość wystąpienia gwałtownych wzrostów poziomu wody oraz potencjalnych podtopień. Ostrzeżenie to dotyczy dnia 29 sierpnia 2023 roku, między godziną 0:00 a 12:00. Obszary, które są narażone na ryzyko, to miejsca prognozowanych opadów burzowych, obszary otaczające mniejsze rzeki, jak również zlewnie zurbanizowane.

Specyficzne rejony, które zostały wskazane w ostrzeżeniu, obejmują tereny Miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego. Fokus kładziony jest na Dolnej Wiśle – począwszy od zlewni zbiornika Włocławek do Torunia, a następnie od Torunia w stronę Tczewa. Także obszar zlewni Drwęcy od Rypienicy do jej ujścia jest potencjalnie narażony na zagrożenia hydrologiczne.

Ostrzeżenie zostało wydane ze względu na przewidywane opady burzowe, które mają lokalny charakter. Ze względu na ich intensywność i punktowy charakter, mogą one wywołać problemy hydrologiczne zarówno od strony mniejszych rzek, jak i powodować lokalne podtopienia – głównie na terenach miejskich. Całkowity stopień zagrożenia określany jest na poziomie 1.

Informacje te pochodzą z Biura Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydziału Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie oraz Wydziału Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie.