Koniec VIII kadencji Rady Miasta Torunia: Podsumowanie sześciu lat pracy na uroczystej sesji w Ratuszu Staromiejskim

4 kwietnia 2024 roku, w murach Ratusza Staromiejskiego, odbyło się ostatnie spotkanie 68. sesji Rady Miasta Torunia, które zakończyło VIII kadencję tej instytucji. Rankiem tego samego dnia, radni miasta zebrali się w Urzędzie Miasta na końcowej sesji roboczej, podczas której dyskutowano nad różnymi kwestiami, takimi jak zmiany w budżecie miasta na rok 2024 czy Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2050. Rozpatrywane były również jednolite teksty obwieszczeń na temat szkolnictwa publicznego, przystanków komunikacji miejskiej, stref płatnego parkowania i opłat za korzystanie z nich.

Popołudniowe spotkanie w ratuszu miało bardziej uroczysty charakter i stanowiło swoiste podsumowanie mijającej kadencji Rady Miasta (2018-2024). Na wydarzenie przybyli znakomici goście, wśród których znaleźli się m.in. minister Joanna Scheuring-Wielgus, posłowie, przedstawiciele samorządu miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego, funkcjonariusze służb mundurowych, duchowni, załoga patronackiego okrętu ORP „Toruń” oraz rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej, prof. Tomasz Szubrycht.

Podczas spotkania, przewodniczący Rady Miasta Torunia, Marcin Czyżniewski, podkreślił trudności, z jakimi radni musieli się zmierzyć podczas ostatniego sześciu lat kadencji. Wymienił wyzwania takie jak pandemia, wojna czy kryzys energetyczny, które miały duży wpływ na sytuację finansową kraju i miasta. Podkreślił jednak determinację radnych w podejmowaniu decyzji mających na celu minimalizowanie skutków tych kryzysów dla mieszkańców i przedsiębiorców Torunia.

W swoim wystąpieniu przypomniał również o wyjątkowych momentach, takich jak sesje zdalne w czasie pandemii, decyzja o zakończeniu współpracy z Kaliningradem czy pomoc humanitarna dla partnerskiego Łucka. Przewodniczący podkreślił aktywność Rady, która podjęła ponad 1300 uchwał dotyczących różnych aspektów życia miasta. Wykonanie tych uchwał było zadaniem organu wykonawczego – Prezydenta Miasta Torunia i jego administracji.

Prezydent miasta Torunia, Michał Zaleski, zwrócił się do mieszkańców Torunia, podkreślając, że to oni decydują o tym, kto będzie ich reprezentować w kolejnej, IX kadencji. Dziękował wszystkim osobom i instytucjom, z którymi współpracował w trakcie ostatniej kadencji, a także radnym i pracownikom administracji samorządowej miasta. Wymienił również osoby pełniące funkcje zastępców Prezydenta Miasta Torunia w latach 2018-2024 oraz Skarbniczek i Sekretarza Miasta.

Podczas ceremonii, wszyscy radni otrzymali pamiątkowe statuetki oraz Medale Kopernikańskie, wybite w 2023 roku na 550. rocznicę urodzin astronoma. Uroczystość uświetnił koncert młodego skrzypka Eryka Hiraty z Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, który wykonał Poloneza A-dur Henryka Wieniawskiego na fortepianie pod batutą prof. Marka Kamoli.