Nowa linia kolejowa z Torunia do kurortu – rozwój transportu kolejowego w regionie

Planuje się, że w przyszłym roku uruchomiona zostanie nowa trasa kolejowa łącząca Toruń z popularnym kurortem. Jest to część większego planu samorządu województwa na rozbudowę i modernizację sieci transportu kolejowego. W latach 2014-2023 zakupiono łącznie 18 zeroemisyjnych, klimatyzowanych pociągów elektrycznych, wyposażonych w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo prowadzone są prace rewitalizacyjne na liniach kolejowych oraz dworcach, jak np. na dworcu w Tucholi.

Marszałek Piotr Całbecki podkreśla, że priorytetem jest rozwój transportu kolejowego. Główny nacisk kładziony jest na rozbudowę sieci połączeń i modernizację taboru, co ma służyć poprawie standardów podróży dla pasażerów. W ramach tego planu samorząd województwa przeznaczył blisko 200 mln zł na realizację regionalnych połączeń kolejowych oraz na dostęp do infrastruktury.

Od 11 grudnia wprowadzono dodatkowe pociągi na trasie Toruń-Czernikowo, które kursują od poniedziałku do piątku. Roczne koszty utrzymania tych dodatkowych połączeń to około 540 tys. zł, z czego 40% pokryje samorząd województwa, a resztę sfinansują wspólnie samorząd miasta Torunia, powiat toruński oraz gminy Lubicz, Obrowo i Czernikowo.

W związku ze zwiększoną liczbą pasażerów korzystających z kolei na terenie regionu – w ubiegłym roku były to 6 mln osób, a w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku już 5,8 mln – w nowym rozkładzie jazdy planowane jest zwiększenie liczby połączeń. Szacuje się, że w tym roku przekroczona zostanie liczba 7 mln pasażerów.

Od września planowane jest również uruchomienie nowych tras: Bydgoszcz-Ciechocinek i Toruń-Ciechocinek. Na regionalne przewozy pasażerskie Urząd Miasta przeznaczy w przyszłym roku rekordową kwotę – 225 mln złotych. Obejmie to dodatkowe pociągi w nowym rozkładzie jazdy na trasach Toruń-Grudziądz i Bydgoszcz-Toruń, wzrost pracy eksploatacyjnej o 5% i gwarantowane wieloletnimi kontraktami waloryzację stawek przewozowych dla operatorów kolejowych.