Nowa rzeczniczka prasowa prezydenta Torunia

Nową rzeczniczką prezydent miasta Torunia została Malwina Jeżewska. Funkcję tę pełni od dnia 1 lutego 2023 roku.

„Pani Malwina Jeżewska podjęła się roli rzeczniczki prasowej Prezydenta Miasta Torunia. Jak Państwo wiecie, w strukturze urzędu jest to stanowisko ulokowane tak, iż obejmuje nie tylko rzecznikowanie, ale także udostępnianie informacji o funkcjonowaniu Urzędu Miasta Torunia oraz niektórych instytucji miejskich, nie dysponujących własnymi środkami przekazu” – wyjaśnił prezydent Torunia Michał Zaleski.

Malwina Jeżewska ukończyła 36 lat. Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Socjologii oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich Wyższej Szkoły Bankowej w  Gdańsku. Ukończyła studia wyższe z zakresu prawa i zarządzania finansami w jednostkach ochrony zdrowia.

Przed objęciem stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, Pani Malwina przez trzy i pół roku pracowała jako Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Toruniu. Wcześniej pracowała w placówkach medycznych. Jako dyrektor ośrodka opiekuńczo-pielęgnacyjnego pracowała we Włocławku. Jako kierownik kliniki w Dobrzyniu nad Wisłą oraz jako koordynator w ośrodku rehabilitacyjnym w Brodnicy. Pełniła również funkcję prezesa Fundacji Dary Losu.