Nabór do przedszkoli już trwa!

Gmina Miasta Toruń z końcem miesiąca – luty, rozpoczyna nabór do przedszkoli miejskich. A także do oddziałów przedszkolnych znajdujących się szkołach podstawowych, a także nabór dla pierwszoklasistów. To ważne wydarzenie biorąc pod uwagę, ze miejsca w przedszkolu jak co roku są mocno oblegane.

Szczegółowy harmonogram tego postępowania rekrutacyjnego określa Zarządzenie Nr 19 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie terminów naboru i postępowania uzupełniającego. Zawiera również terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkól na rok 2023/2024.  Co ważne, w postępowaniu rekrutacyjnych do tych placówek nie liczy się to w jakim miejsc w mieście mieszka dziecko.

Należy teraz zaznaczyć, że w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub pierwszej klasy szkoły podstawowej rodzic ma prawo skorzystać z trybu odwoławczego, o którym mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). Biorąc pod uwagę proces odwoławczy oraz tegoroczny termin przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych określony w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Torunia nr 19/2023.