Nowe porozumienie między Gminą Toruń a Komendą Miejską Policji: Finansowe wsparcie dla dodatkowych patroli oraz nowych pojazdów i psów służbowych

28 marca 2024 roku, wskutek kolejnego podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Komendą Miejską Policji w Toruniu, wyznaczono środki finansowe na zasilenie działań policyjnych. Kwota 1 miliona 75 tysięcy złotych została przekazana na dodatkowe patrole policyjne, a także na zakup nowych samochodów i psów służbowych.

Z przyznanej puli, 695 tysięcy złotych ma stanowić rekompensatę dla funkcjonariuszy za przekroczenie standardowego czasu służby, zgodnie z ustępem 2 artykułu 33 ustawy o Policji. Pozwoli to na realizację dodatkowych patrolów ulic Torunia, w ramach tzw. bezpiecznej strefy turystycznej, aż do końca 2024 roku. Dalsze 350 tysięcy złotych przeznaczono na zakup czterech nowych pojazdów służbowych. Ostatnia część funduszy, czyli 30 tysięcy złotych, pokryje koszty zakupu trzech psów służbowych.

Prezydent Torunia, Michał Zaleski, podkreśla znaczenie tych działań dla bezpieczeństwa miasta. Wskazuje, że wartością dodaną jest zwiększanie efektywności funkcjonowania policji poprzez finansowanie dodatkowych patroli i zakup nowych pojazdów. Dodaje, że w tegorocznym porozumieniu uwzględniono również zakup nowych psów służbowych, co ma duże znaczenie, ze względu na emerytalne prawa psów służących w policji.

Komendant Miejski Policji w Toruniu, podinsp. Mariusz Gaik, wyraża wdzięczność za wsparcie ze strony Rady Miasta Torunia. Jego zdaniem, przekazane środki umożliwią intensyfikację działań patrolowych oraz zapewnią bezpieczeństwo mieszkańców i turystów na terenie miasta.

Od 2015 roku, Gmina Miasta Toruń każdego roku podpisuje porozumienie z Komendą Miejską Policji w Toruniu. W latach 2015-2023 przekazano ponad 5 milionów złotych na rekompensatę dla funkcjonariuszy za dodatkowe patrole. Dofinansowanie umożliwiło przeprowadzenie średnio 3 tysiące dodatkowych patroli rocznie (w 2019 roku udało się zrealizować rekordową liczbę 3,6 tysiąca patroli). Dodatkowo, gmina wspierała zakup sprzętu komputerowego, systemów monitoringu, stacji operatorskich i drona (w 2023 roku), jak również dofinansowywała wyżywienie policjantów podczas adaptacji zawodowej. W latach 2015-2023 na zakup samochodów dla policji przeznaczono ponad 1,6 miliona złotych, dzięki czemu Komenda Miejska pozyskała 31 nowych aut.