Nowe udogodnienia dla mieszkańców na przerobionym Bulwarze w Toruniu

Na niedawno odnowionym Bulwarze w Toruniu, miasto planuje wprowadzić szereg innowacji, które mają na celu poprawę korzystania z nabrzeża Wisły przez mieszkańców.

Bulwar Filadelfijski, który przeszedł niemal dwuletni proces renowacji, jest teraz praktycznie gotowy. Zostało jedynie do przeprowadzenia kilka drobnych prac związanych z utrzymaniem zieleni. W dniu wczorajszym (wtorek, 14 maja), cały odcinek od ulicy Warszawskiej do Ślimaka Getyńskiego został udostępniony dla użytkowników pojazdów mechanicznych – więcej informacji na ten temat pisaliśmy wcześniej.

Jednakże, okazuje się, że niektóre aspekty wymagają jeszcze poprawek. W Internecie pojawiło się wiele komentarzy na ten temat, a także osoby spacerujące nad Wisłą w ostatnich dniach mogły samodzielnie dostrzec, że pewne zmiany są konieczne.

Przedstawiciele Urzędu Miasta również dostrzegli te problemy i zapowiedzieli, że w odpowiedzi na kwestie zgłaszane przez mieszkańców oraz właścicieli barków cumujących przy Bulwarze Filadelfijskim, zostaną wprowadzone nowe rozwiązania techniczne. Mają one na celu ułatwienie korzystania z nabrzeża Wisły. Co dokładnie planują urzędnicy?

Najważniejsze zmiany dotyczyć będą zapewnienia dostępu do dolnej części Bulwaru dla pojazdów uprzywilejowanych, dostawczych oraz asenizacyjnych. Wydział Inwestycji i Remontów będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie wejść i wyjść przez parking znajdujący się pod „starym” mostem. Dodatkowo, zostaną stworzone specjalne miejsca postojowe dla dużych pojazdów, aby nie utrudniały one korzystania z deptaku nad Wisłą pieszym.

Liczba koszy na śmieci przy alejkach spacerowych wzrośnie z 20 do 40. Zostaną również umieszczone większe kontenery na odpady, które ułatwią opróżnianie śmietników. Wysokie zainteresowanie tą odnowioną częścią miasta, zwłaszcza podczas majówki, sprawiło, że służby miejskie miały problemy z utrzymaniem czystości.

Kolejna istotna zmiana dotyczy wszystkich osób korzystających z uroków bulwaru nadwiślańskiego. Zgodnie z informacjami podanymi przez Urząd Miasta, prezydent Torunia Paweł Gulewski zlecił Wydziałowi Inwestycji i Remontów przeprowadzenie analizy dotyczącej stworzenia schodów oraz podjazdów dla wózków w wschodniej części bulwaru.

Planuje się również umieszczenie tabliczek informujących o lokalizacji miejsc z podjazdami dla wózków, a także instalację stojaków na rowery.