Nowoczesne Centrum Nauk Technicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika – istotny krok do przodu w rozwoju nauki i innowacyjności

Widzimy kolejną wielką ewolucję Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który ma teraz unikalne, nowoczesne budynki, umożliwiające prowadzenie badań naukowych i dydaktyki na najwyższym poziomie w dziedzinach naukowych kluczowych dla innowacji gospodarczej. Jak zauważył Paweł Gulewski, prezydent Torunia, jest to element niezbędny dla rozwoju miasta.

Na zlecenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika firma Bud-Eko wybudowała Centrum Nauk Technicznych na terenie kampusu UMK przy ulicach Okrężnej i Wileńskiej. Projekt powstał dzięki architektom z biura TBi Architekci. Rezultatem ich pracy jest pawilon naukowo-edukacyjny o powierzchni 2,2 tys. m2 oraz budynek magazynowo-warsztatowy o powierzchni 0,9 tys. m2. Inwestycja kosztowała łącznie 22 mln zł.

Centrum Nauk Technicznych działa jako jednostka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK i ma charakter dydaktyczno-naukowy. Jego celem jest rozwijanie nauk inżynieryjno-technicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i dążenie do osiągnięcia w nich wysokich standardów naukowych.

Uroczyste otwarcie Centrum Nauk Technicznych miało miejsce 29 maja 2024 r. Wśród uczestników byli m.in. prof. dr hab. inż. Maria Mrówczyńska – wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, przedstawiciele lokalnej samorządu oraz partnerów akademickich. Profesor Mrówczyńska wyraziła przekonanie, że inwestycja będzie skutecznie wykorzystana, a pracownicy i studenci będą mogli korzystać z własnych laboratoriów do badań i nauczania.

Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podkreślił wagę tego rodzaju centrów dla Polski, ciesząc się z reakcji uniwersytetu na propozycję ministerstwa. Zauważył również, że centrum to stanowi ważną inicjatywę rozszerzającą zakres badań i kształcenia inżynieryjnego na UMK, co jest niezwykle cenione zarówno przez rynek pracy, jak i firmy ze względu na wprowadzanie do gospodarki innowacji.

Prezydent Torunia, Paweł Gulewski, wręczył dyrektorowi Instytutu Nauk Technicznych dr hab. inż. Tomaszowi Tarczewskiemu upominek od samorządu toruńskiego i życzył wytrwałości w realizacji ważnych projektów.

Centrum Nauk Technicznych stanowi element polityki zrównoważonego rozwoju UMK oraz wspiera potrzeby otoczenia gospodarczego, które wymaga coraz większej liczby wysoko wykwalifikowanych inżynierów.

W Centrum prowadzone będą badania naukowe z zakresu nauk technicznych rozwijanych na UMK, szczególnie w obszarach sterowania nowoczesnymi systemami napędowymi i przekształtnikowymi, zastosowań systemów mikroprocesorowych i układów programowalnych w sterowaniu i pomiarach, technologii sieciowych, sztucznej inteligencji, eksploracji danych i rzeczywistości rozszerzonej.

Absolwenci studiów inżynierskich Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej posiadają niepowtarzalne na skalę regionu umiejętności związane z syntezą i analizą nowoczesnych algorytmów sterowania, projektowaniem sterowników mikroprocesorowych, programowaniem robotów i sterowników przemysłowych, wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. To sprawia, że są oni chętnie zatrudniani zarówno przez lokalne przedsiębiorstwa, jak i przez koncerny o zasięgu globalnym.