Ponad milion złotych z funduszy unijnych na poprawę stanu zdrowia pracowników w toruńskich jednostkach. Projekt „Zdrowi i aktywni 2”

29 maja 2024 roku, to data, kiedy Toruńskie Centrum Usług Społecznych zawarło umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu „Zdrowi i aktywni 2”. Projekt ten, realizowany dzięki wsparciu unijnemu, skupia się na obszarze zdrowia i ma na celu stworzenie warunków pracy sprzyjających zdrowiu pracowników.

Projekt „Zdrowi i aktywni 2” będzie realizowany do końca grudnia 2025 roku. Jego głównym celem jest stworzenie zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy w pięciu toruńskich jednostkach podległych Gminie Miasta Toruń. Ochrona zdrowia pracowników i uwzględnienie potencjalnych zagrożeń dla ich zdrowia jest kluczowym elementem tego przedsięwzięcia.

Projekt skierowany jest do pracowników pięciu toruńskich jednostek: Toruńskiego Centrum Usług Społecznych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. Jerzego Popiełuszki, Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana oraz Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie. Beneficjentami będą łącznie 240 pracowników tych jednostek (195 kobiet i 45 mężczyzn), w tym 40% osób powyżej 50. roku życia oraz 4% osób z niepełnosprawnościami.

Budżet projektu wynosi ponad 1,1 mln złotych, z czego dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 stanowi ponad 990 tysięcy złotych. Umowę w imieniu Miasta Torunia odebrała Dagmara Zielńska, zastępca prezydenta miasta i dotychczasowa dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Społecznych.