Nowy starosta objął rządy w powiecie Toruńskim po sześcioletniej przerwie

Jedno z pierwszych posiedzeń Rady Powiatu Toruńskiego, które odbyło się w bieżącej kadencji 2024-2029, przyniosło wiele zmian w lokalnej polityce. Wydarzenie to miało miejsce 7 maja i zapoczątkowało nowe rozdanie na scenie politycznej tego regionu.

Debiutancka sesja VII kadencji Rady Powiatu Toruńskiego rozpoczęła się pod przewodnictwem radnego seniora Leszka Syroki, który prowadził obrady do momentu wyboru nowego Przewodniczącego Rady. Na inaugurację, wszyscy świeżo upieczeni Radni zgodnie z tradycją złożyli uroczyste ślubowanie.

Kontynuując obrady, za pomocą tajnego głosowania, Radni dokonali wyboru przewodniczącego oraz dwóch zastępców Rady Powiatu. Do pełnienia obowiązków przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego wybrano Andrzeja Siemianowskiego. Funkcje wiceprzewodniczących objęli Agnieszka Jankierska-Wojda i Kazimierz Kaczmarek.

Jednak najważniejsza zmiana dotyczyła stanowiska Starosty Toruńskiego. Nowym Starostą został Mirosław Graczyk, który już wcześniej, w latach 2006-2018 (podczas trzeciej, czwartej i piątej kadencji), sprawował tę funkcję. W poprzedniej kadencji, kiedy Marek Olszewski był na czele samorządu, Graczyk pełnił rolę członka Rady.

Mirosław Graczyk, jako nowo wybrany Starosta, zaproponował Tomasza Zakrzewskiego na stanowisko Wicestarosty. Ponadto przedstawił również propozycje na członków Zarządu Powiatu Toruńskiego: Agnieszkę Janiaczyk-Dąbrowską, Jerzego Czerwińskiego i Mirosława Nawrotka. Zaproponowane kandydatury zostały zatwierdzone przez Radnych większością głosów.