Od 60 lat Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka rozwija młodych talentów w Toruniu

Istniejący od sześciu dekad Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu to miejsce, które umożliwia dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich umiejętności artystycznych, wrażliwości na sztukę oraz wyobraźni. Ta instytucja kulturalna podlegająca marszałkowi organizuje różnego rodzaju zajęcia plastyczne, warsztaty oraz spotkania, ale ma również na swoim koncie realizację programów edukacyjnych o charakterze eksperymentalnym. W zeszłym roku skorzystało z niej aż 20 tysięcy osób. Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w obchodach jubileuszowych, które miały miejsce 23 maja.

Impreza urodzinowa była doskonałą okazją do podziękowania wszystkim pracownikom galerii, twórcom, współpracownikom, pedagogom i artystom. Z okazji jubileuszu 25 maja (w sobotę) w Młynie Kultury odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna poświęcona pozaszkolnej edukacji artystycznej. Organizowano ją razem z Katedrą Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W obchody wpisały się też warsztaty plastyczne, które odbywały się 24 maja (piątek) oraz Sobotni Poranek Plastyczny – 25 maja. W Rynku Nowomiejskim można było podziwiać wystawę „Galeria jak się patrzy”, której nazwa nawiązuje do pierwszego eksperymentu dydaktycznego współzałożyciela galerii, profesora Stefana Kościeleckiego. W Młynie Kultury znajduje się ekspozycja prezentująca fragmenty wybranych wystaw z lat 2009-2023

Galeria Dziecka mieści się w Rynku Nowomiejskim od roku 1964. Miejsce to jest znane z organizowanych tam warsztatów i wystaw, które cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko dzieci i młodzieży, ale także nauczycieli i rodziców. Z powodu rosnącej liczby uczestników i coraz większej kolekcji prac galeria musiała zostać powiększona. Od 2023 roku instytucja korzysta także z dodatkowego budynku w Młynie Kultury przy ulicy Kościuszki.

Zajęcia prowadzone w Ośrodku mają charakter nowatorski i są starannie przygotowane przez profesjonalny, składający się z dziewięciu osób zespół artystów-pedagogów. Udział w nich mogą brać dzieci i młodzież od piątego do osiemnastego roku życia. Ofertę uzupełniają Sobotnie Poranki Plastyczne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które mogą uczestniczyć w nich razem z rodzicami i dziadkami. W ubiegłym roku liczba zorganizowanych zajęć plastycznych wyniosła 630, a uczestniczyło w nich 9 400 osób.

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka realizuje też eksperymentalne programy edukacyjne dzięki finansowaniu przez samorząd województwa i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki tym programom placówka może dotrzeć do małych ośrodków kulturalnych, osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych.

Wśród działań Galerii znalazły się również międzynarodowe konkursy plastyczne, na które zgłaszane są prace z całego świata. Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży jest organizowane od połowy lat 70-tych XX wieku. Na jego dwudziestą trzecią edycję (w 2023 roku) nadesłano aż 5 tysięcy prac z 30 krajów. Galeria organizuje także Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”. Celem tego konkursu jest zainteresowanie najmłodszych ochroną środowiska naturalnego.

W archiwach Galerii Dziecka znajduje się największa w Europie kolekcja dziecięcej twórczości, licząca pół miliona prac z ponad 100 krajów. Bogate zbiory umożliwiają organizację wystaw czasowych, na których prezentowane są najciekawsze przykłady plastyki dziecięcej. W ubiegłym roku (2023) dwadzieścia dwie wystawy czasowe obejrzało 12 tysięcy osób.