Otwarcie Punktu Wsparcia Emocjonalnego dla osób w kryzysie. Stowarzyszenie Osnova – Toruń

Stowarzyszenie Osnova – Toruń wprowadza innowacyjny projekt pomocowy pod nazwą „Nie jesteś sam_a”. Jest to reakcja na braki w natychmiastowej, bezpłatnej i profesjonalnej pomocy udzielanej dorosłym osobom przeżywającym kryzys psychiczny. Poza główną działalnością, organizowane będą także różnorodne warsztaty i wykłady – informuje Magdalena Jasińska, prezes stowarzyszenia.

Jasińska podkreśla, że decyzja o skupieniu się na dorosłych wynika z naturalnej dynamiki funkcjonowania stowarzyszenia. To dorosłe osoby najczęściej zgłaszają się po pomoc, stąd decyzja o ukierunkowaniu działań na tę grupę. Dodatkowo, jak mówi prezes, jeśli problemy dotyczą rodziny, zazwyczaj terapia zaczyna się od dorosłych członków tej jednostki.

Barbara Nasarzewska, wiceprezes Stowarzyszenia i terapeutka, opisuje mechanizm funkcjonowania Punktu Wsparcia Emocjonalnego. Głównym założeniem jest możliwość udzielania pomocy niemal natychmiast po zgłoszeniu. Dlatego raz w miesiącu będzie aktywowany specjalny numer telefonu, na który osoby potrzebujące wsparcia będą mogły zadzwonić. Początkowa sesja będzie miała charakter poznawczy i diagnostyczny, a potem kolejne spotkania będą ustalane indywidualnie z każdą osobą.

Zgłoszenia do Punktu Wsparcia Emocjonalnego zostaną otwarte w poniedziałek, 11 września.