„Pięciolinia Wolności” – XX. edycja koncertu kompozytorskiego w toruńskim Dworze Artusa

4 czerwca br., muzyka o niepowtarzalnym charakterze znalazła swoje miejsce w toruńskim Dworze Artusa. Wydarzenie to było XX. edycją koncertu kompozytorskiego „Pięciolinia Wolności”, który służy upamiętnieniu historycznych, częściowo wolnych wyborów po II wojnie światowej. Uroczystość była również okazją do wręczenia medali z okazji 20-lecia Polski jako członka Unii Europejskiej, które otrzymały dwie osoby: marszałek Piotr Całbecki oraz radny województwa, Jacek Gajewski.

Marszałek Piotr Całbecki podkreślił, że dwa dekady obecności Polski w UE to przede wszystkim czas intensywnej modernizacji, korzystania z nowych możliwości, rozwijania gospodarki i realizowania inwestycji. W tym kontekście skierował słowa uznania dla Magdaleny Cynk, pomysłodawczyni wielu kulturalnych wydarzeń i wyraził dumę z faktu, że region ma taką ambasadorkę, która poprzez muzykę promuje region.

Przystąpienie do Unii Europejskiej dało województwu kujawsko-pomorskiemu możliwość pozyskania z UE łącznie 40 mld zł, które przeznaczone były na realizację 17 000 projektów. Przez dwie dekady członkostwa w Unii Europejskiej budżet unijny wynosił kolejno: 2,5 mld zł (2004-2006), 16,2 mld zł (2007-2013), 18,6 mld zł (2014-2020) oraz 3,3 mld zł (2021-2027, do 25 kwietnia 2024 r.).

W tym samym czasie odnotowano wiele znaczących osiągnięć gospodarczych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat PKB wzrósł z 75,4 mld zł do 133,9 mld zł, natomiast PKB per capita zwiększył się z 36,1 tys. zł do 66,5 tys. zł. Zanotowano także wzrost produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa z 47,9 mld zł do 96,2 mld zł oraz spadek bezrobocia rejestrowanego z 15,5 proc. do 7,1 proc.. Ponadto nastąpił wzrost liczby dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym – z 72,4 proc. do 86 proc..

Koncert „Pięciolinia Wolności” rozpoczęto od wręczenia Medalu Gloria Artis Magdalenie Cynk, toruńskiej kompozytorce.