Plan rozbudowy sieci dróg rowerowych w Toruniu na rok 2024

Miasto Toruń ma ambicje na przyszłość w zakresie ekologicznego transportu, konkretnie na rzecz rowerzystów. Miasto rozpoznaje, że coraz więcej osób wybiera rower jako alternatywę dla samochodu czy komunikacji zbiorowej, stąd plany na budowę bezpiecznych i wygodnych tras rowerowych między toruńskimi osiedlami. W 2024 roku, nastąpi kluczowy krok w realizacji tej strategii.

Rok 2024 będzie znaczący dla ulicy Sobieskiego, gdzie zaplanowano budowę drogi rowerowej. Trasa będzie przebiegała od placu Pokoju Toruńskiego do ulicy Żółkiewskiego, pokrywając odcinek o długości prawie 1400 metrów. Jak wyjaśnia Ireneusz Makowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, projekt obejmuje utworzenie drogi rowerowej i chodnika po wschodniej stronie pasa ruchu oraz modernizację już istniejącego chodnika po stronie zachodniej do standardów pieszo-rowerowych. Dodatkowo planuje się przebudowę zatok autobusowych i zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Dzięki tym zmianom infrastruktura rowerowa w centrum miasta będzie pełniejsza, co pozwoli na utrzymanie spójności głównych tras rowerowych w Toruniu. W celu zdobycia dodatkowych funduszy na to przedsięwzięcie, miasto zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wnioski mają zostać złożone już w marcu.

Drugi kluczowy projekt na rok 2024 dotyczy ulicy Poznańskiej – od ulicy Andersa do ulicy Szubińskiej. Makowski podkreśla, że rozbudowa tej drogi jest niezwykle ważna, ze względu na lokalizację i charakter drogi. Brak infrastruktury pieszo-rowerowej wzdłuż końcowego odcinka drogi krajowej nr 15 stanowi duże zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. Natężenie ruchu samochodowego na tej trasie jest duże, co stanowi przeszkodę dla rowerzystów. Planuje się wybudowanie drogi rowerowej z chodnikami i ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku około 1,9 km. Projekt obejmuje również modernizację innych elementów pasa drogowego, takich jak chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe i oświetlenie uliczne. Szacunkowy koszt tego zadania to około 4 miliony złotych, chociaż ostateczne koszty zostaną określone po przetargu. Podobnie jak w przypadku ulicy Sobieskiego, miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.