Promocja na miasta: 34 miejscowości w Polsce z nowym statusem od 2024 roku

Zgodnie z planowaną regulacją Rady Ministrów, oczekuje się, że począwszy od 1 stycznia 2024 roku, 34 polskie miejscowości, w tym Bobrowniki, Kikół i Gąsawa, uzyskają status miasta. Rządowy projekt zakłada przekształcenie tych miejscowości w pełnoprawne miasta, co stanowi istotny krok w ich rozwoju.

Według proponowanej inicjatywy rządowej, wśród lokalizacji, które mają zostać awansowane do rangi miast od 1 stycznia 2024 roku, znajdują się trzy miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim, trzy w lubelskim, jedna w lubuskim, osiem w łódzkim, aż jedenaście w mazowieckim, jedna w opolskim, dwie na Podkarpaciu, jeszcze jedna na Śląsku, dwie na Świętokrzyskiem oraz dwie w Wielkopolsce.

Podczas składania wniosków o nadanie statusu miasta poszczególnym miejscowościom, lokalne władze zwracały uwagę na już istniejące cechy miejskie pod względem funkcjonalno-przestrzennym. Wielu z nich to byłe miasta, które utraciły swoje miejskie prawa, najczęściej w wyniku represji po Powstaniu Styczniowym.

Obecnie przedstawiamy listę miejscowości, które mają przywrócony status miasta z dniem 1 stycznia 2024 roku. Na tej liście znajdują się: Bobrowniki, znajdujące się w gminie o tej samej nazwie, w powiecie lipnowskim, Kikół, również usytuowany w jednoimiennym powiecie lipnowskim oraz Gąsawa, położona w gminie Gąsawa na terenie powiatu żnińskiego.