Przemiana Bulwaru Filadelfijskiego: Zielona oaza nad brzegiem Wisły

Przy nabrzeżu Wisły, na Bulwarze Filadelfijskim, rośnie ilość zieleni. Ten efekt jest wynikiem niedawnych nasadzeń oraz układanej obecnie trawy.

Jak już informowano wcześniej, podczas I i II etapu prac jesienią, wykonano przygotowania pod nowe nasadzenia, doprowadzając żyzną ziemię i sadząc krzewy zimoodporne. W trzecim etapie, te kompozycje są uzupełniane o różne warstwy zieleni, włączając dodatkowe krzewy, byliny i drzewa. Lipy, leszczyny tureckie, klony, krzewy hortensji, derenie, tawuły, róże rabatowe w odmianach, ogniki oraz irgi są albo już zostały posadzone. Dodatkowo posadzono ozdobne trawy i byliny, które w lecie stworzą kolorystyczne spektrum i atrakcyjne tekstury. Szczególnie intensywne prace prowadzone są teraz na trawnikach, które będą dopełnieniem zagospodarowania terenu i stworzą szerokie przestrzenie dedykowane do rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców. Te prace ma zakończyć się w maju bieżącego roku. Na tę zielenizację Bulwaru Filadelfijskiego miasto przyznało w tym roku budżet 2,3 mln zł.

Remont Bulwaru Filadelfijskiego, częściowo obejmujący też tereny sąsiednie, rozpoczął się w październiku 2022 r. w wyniku konkursu architektonicznego zorganizowanego przez miasto. Celem konkursu była renowacja i nowe zagospodarowanie mocno zaniedbanej ulicy i jej otoczenia. Projekt obejmował 1,5 km nabrzeża Wisły pomiędzy mostem kolejowym a mostem drogowym im. Piłsudskiego. Zrealizowano tu nową infrastrukturę drogową, obejmującą jezdnię, chodniki, ścieżki dla pieszych oraz rowerzystów. Zbudowano także schody i zejścia terenowe, a także promenadę wzdłuż brzegu rzeki. Dwa pawilony będą obsługiwać turystów, oferując między innymi toalety publiczne. Obszar ten będzie monitorowany (18 kamer) dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i gości, a nowoczesne oświetlenie poprawi komfort użytkowania przestrzeni po zmroku. Przewidziano również instalację dwóch punktów wi-fi: przy ulicach Żeglarskiej i Łaziennej. Całkowity koszt przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego wynosi około 51 mln zł, z czego aż 30 mln zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez miasto ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zgodnie z umową, część drogowa ma być ukończona do 29 kwietnia 2024 r., natomiast tzw. część zieleniarska jest planowana do realizacji do końca maja bieżącego roku.