Nagrody i wyróżnienia dla prac magisterskich i dyplomowych poświęconych Toruniowi w 32. edycji konkursu

Rozdano dwanaście nagród i wyróżnień za prace magisterskie i dyplomowe, które były dedykowane miastu Toruń, podczas 32. edycji konkursu. Organizatorem konkursu było Towarzystwo Miłośników Torunia, a wsparcie finansowe zapewniła Gmina Miasta Toruń. Wszystko odbywało się pod Honorowym Patronatem Pana Michała Zaleskiego, Prezydenta Miasta Torunia.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień miała miejsce 18 kwietnia 2024 r. w Sali Radzieckiej Ratusza Staromiejskiego. Przewodniczący komisji konkursowej, prof. dr hab. Krzysztof Kopiński, zaznaczył wyjątkowo wysoki poziom zgłoszonych prac, dodając swoje zadowolenie z faktu, że corocznie realizowany konkurs przyczynia się do promocji miasta Torunia i gromadzi wiele interesujących prac, zwłaszcza z nauk ścisłych.

Prezydent Michał Zaleski oraz prof. dr hab. Krzysztof Mikulski wręczyli nagrody i wyróżnienia zdobywcom. Prezydent wyraził swoje podziękowania dla wszystkich, którzy poświęcili swoje badania i naukowe zainteresowania miastu Torunia, podkreślając różnorodność tematów prac, od sztuki, poprzez historię, gospodarkę przestrzenną, aż po bezpieczeństwo.

Komisja konkursowa składająca się z: prof. dr hab. Krzysztofa Kopińskiego – przewodniczącego, dr hab. Piotra Bireckiego, prof. UMK, dr hab. Wiesława Nowosada, prof. UMK przyznała wyróżnienia i nagrody w różnych kategoriach.

W kategorii Ochrona Dóbr Kultury, Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki laureatkami były Maria Weronika Hotel i Adriana Zakowicz. W kategorii Filologia Germańska wyróżnienie otrzymała Zuzanna Kwiatkowska. W kategorii Bezpieczeństwo Wewnętrzne nagrodę zdobył Jakub Kaliski. W kategorii Nauki o Ziemi i Gospodarce Przestrzennej nagrody i wyróżnienia otrzymali: Zachariasz Mosakowski, Mirosław Skiba, Michał Jeżewski oraz Klaudia Bucław. Wreszcie, w kategorii Nauki Historyczne nagrodzeni zostali: Aleksander Wiśniewski, Iwo Bohr, Wojciech Kalinowski oraz Partycja Grzybowska.