Przewidziane zmiany w projekcie budowy Trasy Staromostowej w Toruniu

Wydarzył się istotny zwrot w kwestii planowanej inwestycji drogowej w Toruniu – Trasy Staromostowej. Miasto zdecydowało się na ponowną analizę projektu, uwzględniając zgłaszane przez mieszkańców postulaty.

Wcześniej, miasto Toruń podpisało umowę z firmą Balzola na budowę brakującego fragmentu Trasy Staromostowej, której trasa prowadzi od Placu Niepodległości do ulicy Dekerta, nieopodal miejskiego targowiska przy Szosie Chełmińskiej. Obecnie na tym terenie znajduje się nieuregulowany parking. Projekt przewiduje utworzenie czterech pasów ruchu, dwa dla każdego kierunku, oraz 170 miejsc parkingowych. Dodatkowo, powstaną dwa sygnalizowane przejścia dla pieszych.

Planowane prace budowlane na półkilometrowym odcinku drogi spotkały się z licznymi kontrowersjami. Sprzeciwiają się im m.in. handlowcy z pobliskiego targowiska, obawiając się negatywnych konsekwencji inwestycji dla funkcjonowania placu. Mimo wyrażanych wątpliwości i uwag mieszkańców, miasto do tej pory nie planowało modyfikować swoich zamierzeń, utrzymując jednocześnie, że przyszłość targowiska nie jest zagrożona.

Jednakże, 21 maja doszło do przełomu. Władze miasta oznajmiły, iż w porozumieniu z wykonawcą prac, projekt inwestycji zostanie poddany ponownej analizie, celem uwzględnienia zgłaszanych postulatów.

Przeprowadzenie analizy wpłynie na opóźnienie rozpoczęcia prac budowlanych. Z tego powodu, firma Balzola skieruje swoje zasoby na drugi z realizowanych projektów, tj. budowę ronda u zbiegu ulicy Grudziądzkiej i Strobanda na osiedlu Jar. Prace na tym odcinku mają potrwać do listopada przyszłego roku.