Rekrutacja uzupełniająca do toruńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 10 czerwca 2024 r.

Proces rekrutacji uzupełniającej na nadchodzący rok szkolny 2024/2025 do placówek przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pod patronatem Gminy Miasta Toruń zostanie uruchomiony w poniedziałek, 10 czerwca 2024 roku. Termin zgłoszeń upływa 17 czerwca 2024 r., o godzinie 15:00, a wnioski przyjmowane są we wszystkich placówkach prowadzących ten dodatkowy proces rekrutacyjny.

Wniosek, po uzupełnieniu go odpowiednimi danymi i załączeniu dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, należy dostarczyć do placówki, która posiada wolne miejsca, w formie papierowej.

11 lipca 2024 roku, do godziny 12:00, zostanie opublikowana lista kandydatów, którzy zdobyli i nie zdobyli miejsca w przedszkolu. Zakwalifikowani rodzice mają od tego dnia, od godziny 12:00, do 17 lipca 2024 roku, do godziny 15:00 na dostarczenie podpisanego oświadczenia o woli zapisu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Do pobrania wzorca oświadczenia można użyć linku „Pliki do pobrania” na stronie internetowej.

Końcowa lista kandydatów, którzy zostali przyjęci i tych, którzy nie uzyskali miejsca, zostanie ogłoszona 19 lipca 2024 roku do godziny 12:00.