Planowane przyłączenie 49 miejskich budynków do sieci ciepłowniczej PGE w ciągu najbliższych 4 lat

Rozważane jest, że w przeciągu następnych czterech lat, 49 budynków należących do miasta zostanie podłączonych do sieci ciepłowniczej PGE. W rezultacie, liczba pieców, powszechnie nazywanych kopciuchami, ulegnie drastycznemu zmniejszeniu – z 390 mieszkań zniknie aż 585 takich urządzeń. Cała ta operacja jest możliwa dzięki porozumieniu między Gminą Miasta Toruń a PGE Toruń S.A., które zostało podpisane 10 czerwca 2024 r.

Paweł Gulewski, prezydent Torunia, podkreśla, że umowa ta jest częścią szerszej strategii samorządu mającej na celu poprawę jakości powietrza w mieście. Działania te obejmują dofinansowanie wymiany tradycyjnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne, inwestycje w energię słoneczną oraz rozwój systemów monitorowania jakości powietrza w mieście. Zgodnie z porozumieniem, 49 budynków miejskich zostanie podłączonych do sieci ciepłowniczej w ciągu najbliższych czterech lat.

PGE zobowiązało się do doprowadzenia sieci gazowej do tych budynków, a Gmina Miasta Toruń przeprowadzi w tych 390 mieszkań modernizację i wymianę obecnych źródeł ciepła na ekologiczne piece gazowe. PGE zamierza wybudować około 3 kilometrów nowej sieci ciepłowniczej jako część tego projektu, na który przeznaczono około 10 milionów złotych. Paweł Dzierżanowski, prezes zarządu PGE Toruń S.A., podkreśla, że ta inwestycja przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków i ograniczenia ich emisji.

Porozumienie obejmuje budynki z różnych dzielnic Torunia, takich jak Bydgoskie Przedmieście (18 budynków), Mokre i Jakubskie Przedmieście (9 budynków), a także tereny zabytkowej Starówki, Chełmińskiego Przedmieścia oraz Winnicy (22 budynki). Szacowane zapotrzebowanie na ciepło dla tych budynków wynosi około 5,2 MWt. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2027. Już w tym roku ciepło sieciowe zostanie dostarczone do 7 budynków znajdujących się na Bydgoskim Przedmieściu, Mokrym Przedmieściu, Jakubskim Przedmieściu i Chełmińskim Przedmieściu.