Ruszył program „Moje Podwórko”. Można już składać wnioski

Wraz z nadejściem nowego roku kalendarzowego rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu „Moje Podwórko”. Jest to finansowa pomoc, którą można uzyskać na rozbudowę lub remont placów zabaw, siłowni, parków czy innych miejsc zielonych.

Program kierowany jest do właścicieli, których nieruchomości znajdują się na obszarze objętym rewitalizacja. Ale o dotację mogą starać się również wspólnoty mieszkaniowe. Rok 2023 to niemalże 150 tysięcy złotych do rozplanowania.

Toruń ma szczęcie korzystać z programu już od 2015 roku. W tym czasie powstały liczne place zabaw czy zielone miejsca sprzyjające mieszkańcom. Program ten dał szansę mieszkańcom Torunia na znaczną poprawę estetyki zarówno podwórek jak i innych miejsc zielonych.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest nie tylko projekt, ale również znalezienie się w ustalonych ramach mieszkaniowych. Programem mogą być objęte tylko tereny przyległe do budynków, które zostały oddane do użytkowania przed rokiem 1989. Wypełnione dokumenty należy złożyć w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu.