Szkolenie dla nauczycieli w Toruniu: policjantki z Wydziału Prewencji edukują o demoralizacji nieletnich

W Szkole Podstawowej nr 3 w Toruniu doszło do nietypowego spotkania pedagogów i nauczycieli z funkcjonariuszkami z Wydziału Prewencji miejscowej komendy policji. Organizowany przez policjantki warsztat miał za zadanie zacieśnić współpracę między służbami mundurowymi a kadrą pedagogiczną w zakresie przeciwdziałania demoralizacji wśród młodzieży.

24 października 2023 rok, to data, kiedy to odbyło się szkolenie poświęcone prawu dotyczącemu problematyki nieletnich. Przedmiotem dyskusji prowadzonej przez policyjne ekspertki były między innymi metody zapobiegania demoralizacji, agresji i wszelkiego rodzaju przemocy w środowisku szkolnym. Omówiono również procedury postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie szkoły, powiązanych z naruszeniem norm społecznych czy możliwością popełnienia przestępstwa.

Komisarz Małgorzata Olewińska oraz Aspirant Ewa Kłosińska zaznajomiły zgromadzonych nauczycieli z problematyką dotyczącą przestępczości nieletnich. Zaprezentowały także aktualne przepisy prawne dotyczące tej kwestii. Oprócz tego, pedagodzy mieli okazję dowiedzieć się o różnorodnych scenariuszach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczniów na terenie szkoły.

Spotkania tego typu są nieocenione w kontekście wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy nauczycielami a służbami mundurowymi. Umożliwiają one formowanie oraz promowanie odpowiednich postaw u dzieci i młodzieży, co z kolei skutkuje zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.