Trasa Staromostowa w Toruniu: budowa drogi może doprowadzić do zlikwidowania 49 stanowisk handlowych

Miasto Toruń planuje znaczne zmiany na swojej mapie urbanistycznej. Ostatnimi czasy, nieustannie pojawia się temat budowy brakującego odcinka Trasy Średnicowej. Wiąże się to z potencjalnym zagrożeniem dla Targowiska Miejskiego na ulicy Szosie Chełmińskiej, co wywołuje obawy zarówno mieszkańców jak i lokalnych handlarzy. Przedstawiciele miejscowych spółek Urbitor i MZD postanowili odnieść się do tych niepokojów.

Planowane jest zrealizowanie brakującego fragmentu Trasy Staromostowej, rozciągającego się od placu Niepodległości do ulicy Dekerta, na prawym brzegu miasta. Wydaje się to mieć wpływ na przyszłość Targowiska Miejskiego, które znajduje się przy Szosie Chełmińskiej. Obawy mieszkańców nasiliły się w ostatnich tygodniach, wraz z rozpoczęciem poszukiwań wykonawcy inwestycji przez Miejski Zarząd Dróg.

Kupcy którzy prowadzą swoje stoiska na targowisku wyrażają strach przed utratą klientów. W lutym zaczęli bić na alarm powołując się na dwa główne powody. Po pierwsze, obawiają się o utratę miejsca przez przeniesienie ich stoisk w związku z budową drogi. Po drugie, boją się, że prowadzone prace mogą ograniczać dostęp do rynku od strony ulicy Sportowej, co może doprowadzić do stopniowego upadku targowiska.

W styczniu temat stał się jednym z głównych punktów kampanii wyborczej. Większość kandydatów do Rady Miasta lub na stanowisko prezydenta poruszała ten problem na konferencjach prasowych.

W ostatnim czasie spółki Miejski Zarząd Dróg oraz Urbitor, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację inwestycji, odniosły się do tej sytuacji. Wydały one oświadczenie skierowane przeciwko nieprawdziwym twierdzeniom o rzekomym zagrożeniu dla funkcjonowania targowiska miasta spowodowanego budową Trasy Staromostowej.

Planowane jest wybudowanie 100 miejsc parkingowych, a dodatkowe 70 miejsc zostanie odzyskanych od dzierżawcy pobliskiego terenu – Cinema City. Przewiduje się również likwidację 688 mkw. powierzchni użytkowej targowiska, co stanowi 4,14% całkowitej powierzchni rynku. Spowoduje to przeniesienie 49 stanowisk handlowych, które aktualnie są użytkowane przez 33 osoby/podmioty. Stanowi to niewiele ponad 5% wszystkich 938 stoisk znajdujących się na targowisku.