Spotkanie przedstawicieli miast i gmin fortecznych w Toruniu w marcu 2024 roku

W dniach od 21 do 22 marca 2024 roku, Toruń stał się miejscem zgromadzenia przedstawicieli różnych miast i gmin o charakterze fortecznym. Wśród uczestników tego wydarzenia znaleźli się ważne osobistości z Torunia, w tym Prezydent Miasta – Michał Zaleski oraz jego Zastępca – Zbigniew Fiderewicz.

To spotkanie stanowiło kolejny etap cyklu inicjowanego przez Urząd Miasta Krakowa w październiku 2023 roku. Głównym celem tej inicjatywy było promowanie działań inwestycyjnych skupionych na ochronie oraz adaptacji obiektów budownictwa obronnego do nowoczesnych warunków użytkowania. Podczas spotkania w Toruniu, reprezentanci aż 34 samorządów mieli szansę zgłębić istotę i mechanizmy działania Ligii Miejsc Światowego Dziedzictwa funkcjonującej w Polsce. Ta prestiżowa organizacja skupia jednostki administracyjne, na terenie których znajdują się cenne zabytki należące do listy światowego dziedzictwa UNESCO.

Doszło tu do połączenia praktycznych warsztatów, mających za zadanie opracowanie wspólnego planu działań w zakresie ochrony, promocji oraz adaptacji budynków obronnych, oraz serii wizyt studyjnych na miejscu. Podczas tych wizyt uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z obiektami tego typu zlokalizowanymi w Toruniu.