Uroczystości z okazji Dnia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pełne wyjątkowych wyróżnień

W dniu święta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, które zgodnie z tradycją odbywa się w dniu urodzin słynnego astronoma, miały miejsce wyjątkowe uroczystości. Głównym punktem obchodów było wręczenie tytułu doktora honoris causa profesorowi Jerzemu Bogdanowi Gajewskiemu.

Rozpoczęcie świętowania nastąpiło poprzez symboliczne składanie kwiatów u stóp pomnika Mikołaja Kopernika. Centralną część obchodów stanowiły ceremonie odbywające się na terenie auli UMK. Z uwagi na brak rektora uczelni, prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, zadania prowadzenia uroczystości podjął się prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Wojciech Wysota. Rektor zastępca przypomniał o zbliżających się rocznicach: 80-lecia istnienia uczelni w 2025 roku oraz 40-lecia powstania Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy i 20-leciu jej integracji z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika jeszcze w bieżącym roku.

Podczas swojego wystąpienia prof. dr hab. Wojciech Wysota podkreślił, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika ma wiele powodów do dumy i satysfakcji z osiągnięć. Szczególnie waznym sukcesem jest pomyślna śródokresowa ewaluacja programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, która została przeprowadzona przez międzynarodowy zespół ekspertów. Pozytywne wyniki tej ewaluacji, a także zalecenia na przyszłe lata mają ogromne znaczenie dla rozwoju i pozycji uczelni w kolejnych latach.

W trakcie uroczystości wręczono tytuł doktora honoris causa prof. Jerzemu Bogdanowi Gajewskiemu, uznawanemu za wybitnego specjalistę w dziedzinie urologii z Dalhousie University (Halifax, Kanada). Ta wyjątkowa nagroda była formą uznania dla jego wkładu w rozwój polskiej urologii.

Prof. dr hab. Halina Kaczmarek z Wydziału Chemii UMK otrzymała tytuł Honorowego Profesora za swój wkład w rozwój zrównoważonych materiałów polimerowych, które mają istotny wpływ na środowisko naturalne i codzienne życie człowieka. Tytuł ten przyznaje Senat Uniwersytetu na wniosek Kapituły Wyróżnień Honorowych profesorom z wybitnym dorobkiem naukowym, którzy w poprzednim roku akademickim przeszli na emeryturę. Po raz pierwszy tytuł ten został przyznany w 2015 roku.

Podczas uroczystości wręczono również dyplomy nowo nominowanym doktorom habilitowanym oraz odbyła się promocja doktorska.