Wsparcie dla rolników z Torunia poszkodowanych przez suszę

Toruńscy rolnicy oraz wszyscy inni producenci rolni, których uprawy ucierpiały na skutek trudnej sytuacji pogodowej, jaką jest susza, mają możliwość skorzystać z pomocy miejskiej administracji. Mogą oni składać wnioski o dokonanie oceny wystąpienia strat w uprawach oraz przysługujących im odszkodowaniach. Aplikacja do zgłaszania uszczerbku jest dostępna online, jednak wybór metody zgłoszenia leży także po stronie rolnika – może to być również bezpośrednie zgłoszenie w biurze Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta.

Zgodnie z danymi uzyskanymi za pośrednictwem Systemu Monitoringu, susza rolnicza dotknęła teren województwa kujawsko-pomorskiego. W tej sytuacji Urząd Miasta Torunia informuje lokalnych producentów rolno-ogrodniczych, że powinni oni zgłosić problemy spowodowane tą niekorzystną anomalią atmosferyczną. Aby to zrobić, powinni skorzystać z aplikacji Zgłoś szkodę rolniczą.

Jest jednak możliwe, że niektórzy producenci będą chcieli skorzystać z dodatkowej oceny wykonanej przez specjalistyczną komisję powołaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy. W takim przypadku konieczne jest zgłoszenie tego faktu w siedzibie Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 12. Szacowanie ewentualnych szkód przez Komisję następuje na podstawie wniosku producenta rolnego i musi zostać zgłoszone na czas – przed zbiorami.

Aplikacja Zgłoś szkodę rolniczą została uruchomiona dla rolników pod koniec lipca bieżącego roku. W planach jest także jej uruchomienie dla gmin w następnym miesiącu.