XXXI Edycja Forum Welconomy w Toruniu: Miejsce spotkań liderów biznesu, nauki i polityki

Od dnia 25 do 26 marca 2024 roku, miasto Toruń staje się gospodarzem XXXI edycji prestiżowego forum gospodarczego – Welconomy. To wydarzenie, które zyskało miano jednego z najbardziej znaczących w skali kraju, jest miejscem spotkań kluczowych figurek ze świata biznesu, nauki, polityki i mediów. Dwudniowe obrady odbywają się w Hotelu Copernicus, natomiast sesja otwierająca pod tytułem „Polska, Europa, Świat – Era zmian” miała miejsce w CKK Jordanki. Wsparcie dla kongresu stanowi Toruń, który jest jednym z jego partnerów.

Forum Welconomy to nie tylko miejsce dyskusji na temat aktualnych trendów i wyzwań gospodarczych, ale również platforma do wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych. Centrum Wsparcia Biznesu ma okazję zaprezentować uczestnikom forum miejskie portfolio inwestycyjne oraz ofertę terenów przeznaczonych dla biznesu. Głos zabrał również prezydent Torunia, Michał Zaleski, który powitał zgromadzonych na forum gości i zachęcił do zwiedzania miasta, które przygotowało specjalną ofertę dla uczestników wydarzenia – wśród atrakcji m.in. sklepy z piernikami, hotele, galerie, muzea czy miejsca do relaksu. Prezydent Zaleski uczestniczył również w dyskusji na temat One Health – jak zadbać o zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska.

Welconomy to konferencja, która na trwałe wpisała się w krajobraz społeczno-gospodarczy Torunia i okolicznego regionu kujawsko-pomorskiego. Jest to także jedno z najważniejszych punktów na mapie polskich wydarzeń gospodarczych. W ciągu dwóch dni forum zgromadzi ponad 1000 gości z kraju i zagranicy, w tym ponad 200 prelegentów i około 50 dziennikarzy. Wielu obserwatorów śledzi wydarzenie za pośrednictwem transmisji online. Forum Welconomy bada najistotniejsze wyzwania czekające Polskę na przyszłość, takie jak wybory samorządowe, sytuację europejskiej i światowej gospodarki oraz procesy integracji i globalizacji.

Organizatorem forum jest Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca”. Miasto Toruń od lat wspiera merytorycznie i finansowo realizację tego kluczowego dla regionu wydarzenia. W 2024 roku suma wsparcia wyniesie 35 000 zł.