Zakątki przyrody we Wdeckim Parku Krajobrazowym

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zlokalizowane są liczne atrakcyjne miejsca do wypoczynku, wśród których znaczące miejsce zajmują przestrzenie leśne Pojezierza Południowopomorskiego.

Park krajobrazowy o nazwie Wdecki został ustanowiony na mocy decyzji podjętej 16 lutego 1993 roku. Zajmuje on powierzchnię prawie 192 km² i jest ulokowany w środkowo-wschodniej części Borów Tucholskich. Teren parku rozpościera się na Pojezierzu Południowopomorskim oraz w dorzeczu rzeki o nazwie Wda, razem z jej dopływami – Prusiną, Ryszką oraz Sobińską Strugą.

Obszar ten obejmuje tereny należące do powiatów: świeckiego oraz tucholskiego. Centrum zarządzania Wdeckim Parkiem Krajobrazowym znajduje się w miejscowości Osie, na terenie której położonych jest 75% przestrzeni całego parku. W obrębie parku znajduje się też pięć rezerwatów przyrody: Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego (leśny), Dury (torfowiskowy), Jezioro Ciche (torfowiskowy), Miedzno (ornitologiczny) oraz Jezioro Piaseczno (krajobrazowy).

W Wdeckim Parku Krajobrazowym można napotkać wiele gatunków roślin podlegających ochronie, takich jak borówka bagienna, wawrzynek wilczełyko czy lilia złotogłów. Różnorodne warunki naturalne sprzyjają również obecności rzadko spotykanych gatunków zwierząt, takich jak bóbr europejski, gągoł, bocian czarny czy zimorodek, które często można zaobserwować nad Zalewem Żur.

Na terenie parku turyści mają dostęp do wielu szlaków turystycznych. W jego granicach znajdują się także liczne jeziora, które umożliwiają praktykę turystyki wodnej. Dostępne są także ścieżki dydaktyczne, gdzie prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej.