Zaplanowanie budowy kolejnego mostu drogowego w Toruniu

W Toruniu, miasto znane z majestatycznych mostów, koncepcje dla trzeciego mostu drogowego stały się bardziej konkretne. 23 Października, Miejski Zarząd Dróg sfinalizował umowę z firmą Sweco Polska, która będzie odpowiedzialna za projektowanie nowego przejścia. Firma ma teraz niecałe dwa lata na stworzenie niezbędnej dokumentacji.

Aktualnie Toruń może pochwalić się dwoma imponującymi mostami drogowymi: Józefa Piłsudskiego z 1934 roku oraz gen. Elżbiety Zawackiej oddanym do użytku mniej więcej dekadę temu. Dodatkowo, Autostrada A1 przechodzi pod miastem przez most imienia Armii Krajowej. Niemniej jednak, żadne z tych przejść nie są dostępne w zachodniej części miasta, stąd decyzja o realizacji nowej inwestycji w pobliżu placu Skalskiego. W ramach tej inicjatywy rozpoczęto już pierwszy etap rozbudowy Szosy Okrężnej na początku października.

Koniec czerwca tego roku przyniósł ogłoszenie przetargu na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla nowego mostu przez Wisłę, jak również dla układu drogowego projektowanej Zachodniej Przeprawy Mostowej. We wrześniu, zdecydowano się na ofertę firmy Sweco Polska o wartości 2.983.980,00 zł.

Umowa między Miejskim Zarządem Dróg a firmą Sweco Polska została ostatecznie podpisana 23 października w siedzibie magistratu w Toruniu. Projektanci mają teraz 21 miesięcy na dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów, co oznacza, że oczekuje się finalizacji projektu do lipca 2025 roku.

Planowany most będzie jednojezdniowy, łącząc Szosę Okrężną z drogą wojewódzką nr 273 w Małej Nieszawce i drogą krajową nr 15. Trasa ma spełniać wymogi drogi klasy GP, czyli głównej drogi ruchu przyśpieszonego, gdzie maksymalna prędkość poza terenem zabudowanym wynosi od 80 do 110 km/h. Nowa konstrukcja ma być mostem podwieszanym, łukowym albo skrzynkowym i osiągnąć około 1,5 km długości.

Do głównych wyzwań inwestycji należy fakt, że most powstanie na terenach zalewowych i w obszarze chronionym Natura 2000. W pobliżu trasy dojazdowej znajduje się zabudowana miejscowość Mała Nieszawka i linia kolejowa Kutno-Piła Główna.

Na chwilę obecną, władze Torunia nie są jeszcze w stanie określić kiedy budowa mostu dobiegnie końca oraz ile wyniesie finalny koszt całego projektu. W porównaniu, most im. gen. Elżbiety Zawackiej kosztował 650 milionów złotych.