Zapowiedź nowej rundy konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na 2024 rok przez toruńskiego prezydenta, Michała Zaleskiego

W Toruniu, prezydent miasta, Michał Zaleski, ogłosił nową rundę konkursów ofert. Konkursy mają na celu realizację zadań publicznych na rzecz gminy przez organizacje pozarządowe. Planowane są one do przeprowadzenia w roku 2024.

W sumie, liczba naborów ogłoszonych w październiku a także w pierwszej połowie listopada sprawia, że dostępna pula środków przeznaczona dla organizacji pozarządowych wynosi prawie 37.000.000 złotych. Ten kwot jest już teraz wyższy niż suma zapisana na te cele na cały 2023 rok, co zostało zestawione w Rocznym Programie Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi.

Do tej pory, w planach na rok 2024, rozpisano już dwadzieścia trzy konkursy ofert dla sektora NGO. Przewiduje się, że kolejne konkursy będą zapowiedziane w pierwszym kwartale nadchodzącego roku.

Zainteresowane organizacje pozarządowe będą mogły zgłaszać swoje oferty w czternastu nadchodzących postępowaniach konkursowych: