Zasady koszenia traw w mieście

W kwietniu i na początku maja 2023 r. rozpocznie się pierwsze koszenie trawy. Ma za zadanie zapobiegać wzrostowi i rozprzestrzenianiu się chwastów. Odcięcie będzie uzależnione od skali wzrostu i znaczenia lokalizacji w wizerunku miasta.

Odejście od intensywnego wykaszania do pewnego stopnia wszystkich traw i ograniczenia częstotliwości tych czynności – podobną decyzję podjęto w Toruniu w odpowiedzi na zmiany klimatu (długie okresy bez opadów), a także w celu ochrony różnorodności biologicznej w mieście przez cały rok. Terminy koszenia trawy w Toruniu w 2023 roku będą w dużej mierze uzależnione od warunków pogodowych, konieczności zwiększenia bezpieczeństwa oraz reprezentatywności terenu i prowadzonych działań.

Zasady koszenia trawy na terenie miasta określone przez Urząd Miasta Torunia Wydział Ochrony Środowiska i Ochrony Środowiska. Z jednej strony w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia mieszkańców korzystających z chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parków, a także do innych terenów chronić przed rozwojem chwastów i roślin. Z drugiej strony powinny umożliwiać rozwój roślinności, wraz z jej florą i różnorodnością, bliższą warunkom naturalnym oraz ochronę różnorodności biologicznej i zwierząt.