Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Toruniu do zgarnięcia dla przedsiębiorców

Urząd Miasta Torunia, z wiadomością przekazaną przez własnego Prezydenta, komunikuje, iż posiada możliwość przyznania licencji na handel napojami o zawartości alkoholu wynoszącej od 4,5% do 18%, które mają być konsumowane poza miejscem zakupu (piwo nie jest uwzględnione w tej kategorii).

Aktualnie do przyznania są licencje dla punktów handlowych zlokalizowanych w trzech dzielnicach miasta: Skarpa (Okręg nr 7), Rubinkowo (Okręg nr 8) oraz Staromiejskie (Okręg nr 12), gdzie każdy okręg może otrzymać po jednym zezwoleniu. Dodatkowo, dostępne są również zezwolenia na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu przekraczającej 18%, lecz w tym przypadku tylko dla punktów handlowych zlokalizowanych w dwóch pierwszych okręgach – Skarpa i Rubinkowo.

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem takiego zezwolenia mogą składać swoje wnioski osobiście, a termin składania wniosków upływa 25 marca 2024 r., dokładnie o godzinie 15:00. Wnioski na wydanie zezwolenia na handel napojami alkoholowymi powinny być składane w Referacie Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Torunia, który znajduje się przy ulicy Legionów 220. Można to zrobić również poprzez pocztę.

Warto zauważyć, że wnioski muszą być składane oddzielnie dla każdego rodzaju napoju alkoholowego oraz muszą zawierać informację o wybranym okręgu. Wnioski, które wpłyną po ustalonym terminie (ważna jest data stempla pocztowego) lub będą dotyczyły punktów sprzedaży poza wymienionymi okręgami, nie będą rozpatrywane.

Komunikat kończy się informacją, że mapa i opis granic poszczególnych okręgów, które stanowią jednostki pomocnicze miasta Torunia, zostały zawarte w uchwale nr 372/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012 roku.