Konferencja medyczna upamiętniająca setny przeszczep szpiku w toruńskim szpitalu

Konferencja o nazwie „100 przeszczepień w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu” była wydarzeniem, które miało miejsce w tej renomowanej instytucji medycznej. Stała się ona punktem spotkań wielu znawców i ekspertów z dziedziny medycyny.

Szpital ten jest także siedzibą Toruńskiego Centrum Leczenia Szpiczaka i Amyloidozy, które rozpoczęło działalność w marcu 2023 roku jako część Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku. Misją centrum jest prowadzenie diagnostyki i terapii dla pacjentów dotkniętych nowotworami krwi, a także zapewnienie wysokiej jakości opieki dla osób cierpiących na szpiczaka mnogiego, poprzez holistyczne podejście do tego skomplikowanego schorzenia nowotworowego, odpowiednie dla standardów XXI wieku.

Niewątpliwym motywem do zorganizowania konferencji był fakt, że przeprowadzono już setny przeszczep szpiku. To doniosłe wydarzenie miało miejsce 15 marca 2024 roku. Prelegentami podczas wydarzenia byli: prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak, który mówił o tym, czy ludzie za czasów Kopernika chorowali na szpiczaka mnogiego, prof. dr hab. Artur Jurczyszyn, skupiający się na najnowszych metodach leczenia tej choroby, prof. dr hab. Jan Styczyński, prezentujący terapię CAR oraz dr n. med. Grzegorz Charliński, dyskutujący na temat setki przeszczepów szpiku w Toruniu – to właśnie on przeprowadził pierwszy taki zabieg w 2017 roku.

Justyna Wileńska, dyrektorka szpitala, podkreśliła nie tylko liczbę przeszczepów, ale przede wszystkim fakt, że udało się pomóc stu pacjentom, co jest powodem do dużej dumy. Prezydent Michał Zaleski, który objął honorowy patronat nad tym wydarzeniem, zaznaczył szczególną pozycję Toruńskiego Centrum Leczenia Szpiczaka i Amyloidozy oraz Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku na mapie służby zdrowia w Toruniu i całym województwie kujawsko-pomorskim. Podkreślił unikalne cechy miejsca, gdzie pacjent może przejść cały proces leczenia – od początku do końca – w jednym miejscu.

Województwo kujawsko-pomorskie co roku zyskuje około 100 nowych pacjentów z diagnozą szpiczaka plazmocytowego, co jest poważnym problemem zdrowia publicznego. To niebezpieczny nowotwór krwi, który można wykryć na wczesnym etapie, jeśli regularnie wykonuje się badania profilaktyczne. Nawet niewielkie odchylenia od normy mogą wskazywać na początkowy etap choroby.